Potek dneva:

Ura Dejavnost
08:30 zbiranje
09:00 dvig zastave in jutranja molitev
09:15 dramska igra (mlajši), skupna kateheza (starejši)
09:45 dramska igra (starejši), skupna kateheza (mlajši)
10:15 kateheze po skupinah, malica (sadje, piškoti)
11:15 delavnice
12:00 molitev Angel Gospodov, kosilo iz popotne torbe, prosti čas
13:30 velika igra
15:30 spust zastave in slovo